Poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Ilustracija

POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
Općina Dragalić na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12) objavljuje

J A V N I P O Z I V

Pozivaju se
– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Ispostava Nova Gradiška, na adresi Nova Gradiška, Trg k. Tomislava 1.

Uz zahtjev stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12).

Općina Dragalić
Dragalić, 08.08.2012.