Obavijest o javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga u 2022.g.

Close up of hands of young woman signing legal documents on desk. Close up of woman hand holding pen and signing legal paper seated at desk. Detail of lawyer filling official document, deal done.

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16),
a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15),
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata
udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2022. godini. Javni natječaj traje od 3. veljače 2022. do zaključno 5. ožujka 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 05. ožujka 2022. do 12:00 sati.