SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopuna  Statuta Općine Dragalić

Savjetovanje traje od  15. veljače  do 01. ožujka 2021.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.ožujka 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama  Statuta Općine  Dragalić, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška ili slanjem emaila na adresu info.dragalic@gmail.com

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na https://dragalic.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Dragalić. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama  Statuta Općine Dragalić objavljen je u elektronskom obliku na internetskoj stranici Općine  Dragalić, na sljedećem linku–> https://dragalic.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama  Statuta Općine Dragalić  koji je objavljen na internet stranici Općine Dragalić  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Trajanje javnog savjetovanja za ovu statutarnu odluku skraćeno je  na  petnaest dana radi zakonske  obveze usklađivanja Statuta  sa odredbama Zakona  o izmjenama  i dopunama Zakona  o lokalnoj  i područno (regionalnoj)m samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20).

Obavijest-Statutarna Odluka