OBAVIJEST O IZGRADNJI VODOVODA U NASELJU DONJI BOGIĆEVCI

Izgradnja vodovoda

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Opći cilj projekta izgradnje vodovodne mreže u naselju Donji Bogićevci je ujednačavanje komunalnog standarda na području općine, dok je specifični cilj projekta poboljšanje kvalitete života stanovnika na području općine Dragalić.

Naziv projekta:
Izgradnja spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Donji Bogićevci
Faza izvodljivosti: II. faza

Korisnik projekta:
Općina Dragalić

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta izgradnje vodovodne mreže u naselju Donji Bogićevci je ujednačavanje komunalnog standarda na području općine, dok je specifični cilj projekta poboljšanje kvalitete života stanovnika na području općine Dragalić.

Očekivani rezultati projekta:
Izgrađen spojni cjevovod do centra naselja Donji Bogićevci u dužini 1.364 m koji će biti položen uz južnu stranu županijske ceste Ž4155 do spoja na lokalnu cestu L42016, te vodoopskrbnu mrežu naselja Donji Bogićevci tj. hidrantski cjevovod ukupne dužine 1.063 m i sekundarne cjevovode ukupne dužine 1.808 m.

Očekivani rezultati II. faze projekta:
Izgrađen spojni cjevovod u dužini 904 m uz južnu stranu županijske ceste Ž4155 i ugrađeno 6 hidranata.

Vrijednost po Ugovoru: 561.377,05 kn.

Iznos koji financira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja: 381.000,00 kn.