Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine

Sinoć je konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Dragalić. U izborima koji su provedeni 5. svibnja od ukupno 148 birača upisanih u popis birača glasovanju je pristupilo njih 60. Važećih listića bilo je 57.
Općinsko izborno povjerenstvo donijelo je odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić. Od 20 kandidata u Vijeće ih je izabrano 10. Najviše glasova dobili su Ranka Milojković, Ljuban Banjanac, Mira Banjanac, Ranko Borčić, Mira Borčić, Đuro Basarić, Mile Marić, Milan Radmanović, Stana Samac i Mirjana Cindrić.

Za predsjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine jednoglasno je ponovno izabrana Ranka Milojković koja je i u prošlom četverogodišnjem mandatu obnašala tu funkciju, a za njezina zamjenika izabran je Ljuban Banjanac. 

Autor : Vjeko Hudolin