Održana 10. sjednica općinskog vijeća

10. sjednica OV

Jučer je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa protekle sjednice, kao i dnevni red tekuće sjednice, te se prešlo na prvu točku dnevnog reda, a to je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Završavanje nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću”. Naime kako je rekao načelnik Lag zapadna Slavonija objavio je natječaj – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Svrha prijave na ovaj natječaj je dakle ishođenje bespovratne financijske potpore za završenje Vatrogasnog doma.

Svi vijećnici su se jednoglasno složili s ovom odlukom, te tako dali suglasnost Općini Dragalić za provedbu ovog projekta. Načelnik je napomenuo kako je projektna dokumentacija završena i da je danas poslana, te da se ovim projektom planira zamjeniti između ostalog stolarija, grijanje, podovi, vanjska fasada itd. Potom se prešlo na drugu točku dnevnog reda, a to je Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Načelnik je pojasnio da je Hrvatski sabor donio Zakon o komunalnom gospodarstvu po kojem su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade. Prema dosadašnjem zakonu , vrijednost boda je bila jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, dok je novim Zakonom propisana na godišnjoj razini. Na sjednici je predloženo da vrijednost boda ostane nepromijenjena , dakle 2,04 kune/m2/godišnje.Vijećnici su i ovaj prijedlog jednoglasno usvojili. A u nastavku sjednice riječ je bilo o Savjetu mladih. Naime, postojeća Odluka o osnivanju Savjeta mladih nije usklađena sa zakonom o osnivanju. Tako da je predložena Odluka s uređenim sastavom, načinom i postupkom izbora mladih, djelokrugom, itd. kako bi odredbe bile u potpunosti usklađene s novim zakonskim rješenjima. Odluka je usvojena glasovima svih vijećnika pa je načelnik prešao na sljedeću točku dnevnog reda, a to je Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška. Naime, od Opće bolnice stigla je nova ponuda za nabavu defibrilatora po nižoj cijeni, stoga je i iznos donacije manji. Umjesto prvotnog iznosa koji je trebao biti doniran, a iznosio je 51.312,50, bit će donirano 31.875,00 kn. Vijećnici su prihvatili jednoglasno ovu odluku kao i sljedeću, odnosno Odluku da se isplata naknade troškova članovima općinskog vijeća i drugih radnih tjela obavlja mjesečno umjesto protekom svakog tromjesečja. Do manje rasprave došlo je pod točkom Zamolba za sudjelovanje u obilježavanju 100 godina Gimnazije Nova Gradiška. Naime, u povodu ove obljetnice zamišljeno je opremanje učionice stranih jezika modernom informatičkom tehnologijom. Vijeće je odlučilo da Općina donira 1/10 traženog ukupnog iznosa, a to je 6000kn Gimnaziji Nova Gradiška. Zamolbu za financijsku pomoć imala je i Lovačka udruga Podložje-Ključevi Nova Gradiška, no obzirom da se lovačka udruga nije proteklih godina, pa tako ni ove, javila na natječaj o dodjeli sredstava udrugama iz Općinskog proračuna, a o proceduri su bili obaviješteni, odlučeno je da se njihov zahtjev za financijskom pomoći odbije.

 

Tekst i foto: Radio Bljesak