Obavijest o sufinanciranju projekta

MRRFEU
MRRFEU

Općina Dragalić potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt Izgradnje lokalne nerazvrstane ceste u naselju Dragalić (ulica Stjepana Radića), broj 06-F-I-0415/16-12, od 05. prosinca 2016. godine, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu do najviše 50.000,00 kuna.

Sredstva za ovaj projekt osigurana su Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu.