Javni radovi 2015 – Program gospodarenja vodama uređenjem kanalske mreže

Javni radovi - uređenje kanalske mreže
Javni radovi – uređenje kanalske mreže

Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, OIB: 19465604393, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za program javnog rada – Radom za zajednicu i sebe – Gospodarenje vodama uređenjem kanalske mreže s pripadajućim poljskim putevima i kanalskim ispustima za 15 (petnaest) osoba. Općina Dragalić inicijator je javnih radova za zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja općine Dragalić na komunalnim poslovima uređenja kanalske mreže s pripadajućim poljskim putevima i kanalskim ispustima.

Prijaviti se mogu:

1. Dugotrajno nezaposlene osobe:
– nezaposlene osobe bez završene srednje škole- prijavljene u evidenciju nezaposlenih
najmanje 12 mjeseci

– nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem- prijavljene u evidenciju
nezaposlenih najmanje 24 mjeseca

– nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju- prijavljene u
evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseca

2. Osobe starije od 50 godina- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca

3. Osobe s invaliditetom- prijavljene u evidenciju nezaposlenih

4. Posebne skupine- prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
– žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi.

Rok za prijavu kandidata otvoren je od 29. lipnja do 07. srpnja 2015. godine.

Uz prijavu treba dostaviti:
– preslik osobne iskaznice
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijave se podnose svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati popunjavanjem prijavnog obrasca u Općini Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, gdje se isti može i preuzeti.

Prijavni obrazac možete preuzeti i OVDJE.